برانکو: الهلال رئال مادرید آسیاست

Posted by

نصب هزار مجسمه در سطح پایتخت طی 10 سال

برانکو گفت: الهلال رئال مادرید آسیاست. به دلیل برخی از امور ما نمی‌توانیم از آنها در ورزشگاه خودمان میزبانی کنیم و در عمان به عنوان کشور بی طرف بازی می‌کنیم و این چیز خیلی بدی است زیرا ما در ورزشگاه خودمان بسیار قدرتمند هستیم.

نصب هزار مجسمه در سطح پایتخت طی 10 سال