انتخابات ریاست جمهوری در جلسه فردای شورای نگهبان بررسی می‌شود

Posted by

نعمتی: با پرسپولیس شفاهی به توافق رسیده‌ام

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی انتخابات ریاست جمهوری در جلسه فردای شورای نگهبان خبر داد.

نعمتی: با پرسپولیس شفاهی به توافق رسیده‌ام