تمرین اختصاصى سه بازیکن پرسپولیس

Posted by

نعمت زاده؛امکان مبادله مستقیم بانکی ایران و چین هنوز فراهم نشده است

حسین ماهینى، فرشاد احمدزاده و محسن ربیع خواه به تمرینات اختصاصى مشغول هستند.

به گزارش ورزش سه، در شرایطى که برانکو تیمش را امروز در دیدارى تدارکاتى به مصاف حریفى دسته دومى فرستاده، سه بازیکن آنها تمرین اختصاصى را پشت سر مى گذارند.حسین ماهینى، فرشاد احمدزاده و محسن ربیع خواه سه بازیکنى هستند که در حاشیه دیدار دوستانه این تیم برابر اروند خرمشهر به تمرینات اختصاصى مشغول هستند.این سه بازیکن در بازى امروز به دلیل مصدومیت قادر به همراهى این تیم نیستند.

نعمت زاده؛امکان مبادله مستقیم بانکی ایران و چین هنوز فراهم نشده است