آتش در انبار دارو توسط داعش

Posted by

نفوذ تروریسم در اروپا/کاریکاتور

، عناصر گروه تروریستی داعش مرکز اصلی بانک خون غرب موصل را به آتش کشیده تا مانع پیشروی نیروهای عراقی شود.

نفوذ تروریسم در اروپا/کاریکاتور