برانکو: اگر در لیگ وقفه نمی انداختند امتیازات بیشتری کسب می کردیم!

Posted by

نقش اجرای طرح شوق زیارت در کاهش آسیب‌های اجتماعی

سرمربی کروات پرسپولیسی ها درمورد وقفه های طولانی مدت لیگ می گوید:« اگر در لیگ وقفه نمی انداختند امتیازات بیشتری کسب می کردیم!»

نقش اجرای طرح شوق زیارت در کاهش آسیب‌های اجتماعی