چاقوکشی و عربده‌کشی چند جوان در یکی از تونل‌های جاده اردبیل-سرچم

Posted by

نقش وزارت فرهنگ برجسته و پررنگ است

ظهر امروز درگیری و چاقوکشی جوانان معلوم‌الحال برای لحظاتی باعث مسدود شدن نهمین تونل در مسیر «اردبیل – سرچم» شد.

نقش وزارت فرهنگ برجسته و پررنگ است