چند شرط جدید به برجام اضافه می‌کنیم

Posted by

نقش پررنگ اشتغال در توانمند شدن جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور

یک سناتور آمریکایی با بیان اینکه باید شروطی ضمیمه توافق هسته‌ای با ایران شود تأکید کرد: دست برداشتن از حمایت از تروریسم دولتی، منع ساخت و توسعه موشک‌های دوربرد و کم‌کردن توانایی غنی‌سازی این کشور از جمله این شروط است.

نقش پررنگ اشتغال در توانمند شدن جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور