اسامی کامل برگزیدگان بخش های مختلف المپیاد قرآنی اعلام شد

Posted by

نقل‌وانتقالات تابستانی، کابوس تیم اول تبریز

هیات داوران مسابقات قرآن کریم، قاری و حافظ ایرانی را به عنوان مقام نخست رشته‌های حفظ و قرائت این دوره از مسابقات معرفی کرد.

نقل‌وانتقالات تابستانی، کابوس تیم اول تبریز