چگونه از مسمومیت چشمی پیشگیری کنیم؟

Posted by

نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهارات ضد ایرانی خود را تکرار کرد

یکی از شایع‌ترین انواع مسمومیت‌ها که در برخورد با مواد بسیار قوی شمیایی رخ می‌دهد، مسمومیت از راه چشم است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهارات ضد ایرانی خود را تکرار کرد