هشدار به متخلفان پایان نامه‌ها

Posted by

نمایندگان نیامده به تعطیلات رفتند/36 ساعت حضور در صحن مجلس در 50 روز اول سال

احمدی گفت: در سال جدید از معاونت های پژوهشی دانشگاه ها خواسته شد تا با همکاری دفاتر هیئت ها و کمیته های انتظامی نظارت های لازم در خصوص پایان نامه ها صورت گیرد و در صورت بروز هرگونه تخلف با متخلفان برخورد های جدی تری نسبت به سال های گذشته داشته باشند.

نمایندگان نیامده به تعطیلات رفتند/36 ساعت حضور در صحن مجلس در 50 روز اول سال