کمیسیونی که تمایل به استیضاح آخوندی ندارد/ وقت کشی و معطلی یک ماه استیضاح

Posted by

ننگ گورخوابی از پیشانی مدیران نجومی پاک نمی شود/ پیشخوان سیاسی

در حالی که یک ماه از تهیه طرح استیضاح آخوندی به خاطر کشته شدن 49 مسافر زائر امام رضا(ع) می گذرد اما هنوز کمیسیون عمران به بهانه بررسی برنامه ششم در صحن مجلس و با وقت کشی و معطلی این استیضاح را در دستور کار خود قرار نداده است.

ننگ گورخوابی از پیشانی مدیران نجومی پاک نمی شود/ پیشخوان سیاسی