کاندیداهایی که در دومین مجمع ملی جبهه مردمی از بین آنها رأی‌گیری می‌شود

Posted by

نوجوان ایرانی قربانی حمله نژادپرستانه لندن/ عکس

اسامی 10 کاندیدایی که در دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب از بین آنها رأی‌گیری می‌شود منتشر شد. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، گزینه هایی که در جلسه فردا حاضر می شوند، 20 دقیقه برای ارائه برنامه های خود زمان خواهند داشت.

نوجوان ایرانی قربانی حمله نژادپرستانه لندن/ عکس