جیره بندی آب در گرمای بالای ۵۰ درجه!

Posted by

نکته ای منفی درباره دو بازیکن با سابقه استقلال

مقصودی با اشاره به نارضایتی‌های شهروندان ساکن در استان خوزستان خاطرنشان کرد: مردم به شدت از جیره بندی آب ابراز نارضایتی کرده و در گرمای بالای ۵۰ درجه، جیره بندی آب به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد.

نکته ای منفی درباره دو بازیکن با سابقه استقلال