صادرات کشور تغییر محسوسی نداشته است

Posted by

نگاهی به زندگی بازیگر محبوب فیلم مهمان مامان

یک کارشناس اقتصادی گفت: میعانات گازی زیر مجموعه‌ای از صادرات غیر نفتی به حساب نمی‌آید وبا توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور، صادرات کشور تغییر محسوسی نداشته است.

نگاهی به زندگی بازیگر محبوب فیلم مهمان مامان