حواس کاندیدا به اظهارنظر در ساختمان فاطمی باشد

Posted by

نگاهی به متهم ردیف اول رکود

علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سوال که “روند رسیدگی به برخی از توهین ها و اتهام زنی ها که توسط بعضی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که در سالن ثبت نام ستاد انتخابات وزارت کشور صورت می گیرد، چگونه است؟” اظهار کرد: بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صرفا توسط شورای نگهبان انجام می شود و مطمئنا آنها تمام حرکات و بحث ها مد نظر دارند.

به گزارش میزان، علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سوال که “روند رسیدگی به برخی از توهین ها و اتهام زنی ها که توسط بعضی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که در سالن ثبت نام ستاد انتخابات وزارت کشور صورت می گیرد، چگونه است؟” اظهار کرد: بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صرفا توسط شورای نگهبان انجام می شود و مطمئنا آنها تمام حرکات و بحث ها مد نظر دارند.

وی با بیان اینکه در ستاد انتخابات وزارت کشور، هم نمایندگان شورای نگهبان حضور دارند و هم اصحاب رسانه از تمامی وقایع تصویربرداری کرده اند، تصریح کرد: در سه روز سپری شده  از آغاز ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، کمتر مواردی ناظر بر توهین و یا هتک حرمت توسط ثبت نام کنندگان دیده و شنیده شده است.

پورعلی مطلق در پایان گفت: در سه روز گذشته ( 22، 23 و 24 فروردین) فضای بسیار خوبی در سالن ثبت نام حاکم بوده و امیدواریم امروز (جمعه) و شنبه نیز شاهد چنین فضایی در ستاد انتخابات وزارت کشور باشیم.
 

نگاهی به متهم ردیف اول رکود