مرگ هوادار تیم آزمون در ورزشگاه/ عکس

Posted by

نگرانی دبیر کل سازمان ملل از «ادبیات تقابل‌جویانه» آمریکا و کره شمالی

در جریان دیدار دیشب روبین‌کازان و لوکوموتیو هوادار ۶۰ ساله تیم کازان جان خود را از دست داد. باشگاه ‌کازان این حادثه را یک تراژدی غمگین خواند.

نگرانی دبیر کل سازمان ملل از «ادبیات تقابل‌جویانه» آمریکا و کره شمالی