«انتقام آتشین» مردم موصل از داعش

Posted by

نگرانی لاوروف از استقرار سامانه موشکی تاد در آسیا

برخی ساکنان محلی گزارش دادند اهالی منطقه المشاهده واقع در مرکز موصل خودروی گروه تروریستی داعش را به آتش کشیده اند.

نگرانی لاوروف از استقرار سامانه موشکی تاد در آسیا