کاپیتان تیم ملی تنیس ایران به کشور بازگشت

Posted by

نیمار رسما 3 جلسه از همراهی بارسا محروم شد

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان به دلیل مشکلات شخصی از چین به ایران بازگشت.

نیمار رسما 3 جلسه از همراهی بارسا محروم شد