1636 داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند

Posted by

نیمه شمالی کشور ۱۵ درجه سردتر می‌شود

رئیس ستاد انتخابات کشور از نام نویسی 1636 داوطلب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: امروز 590 نفر در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند.

نیمه شمالی کشور ۱۵ درجه سردتر می‌شود