کرانچار به تهران آمد!

Posted by

هادی عقیلی از فوتبال خداحافظی کرد

سرمربی و مربی تیم سپاهان با تعطیلی تمرینات سپاهان به تهران آمدند.

هادی عقیلی از فوتبال خداحافظی کرد