تبدیل سازمان به وزارتخانه تجربه ناموفق در کشور است/ مشکلات میراث فرهنگی با وزارت شدن بیشتر می شود

Posted by

هدف جهانگیری از کاندیدا شدن در انتخابات چیست؟

نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبدیل سازمان به وزارتخانه تجربه ناموفق در کشور است، گفت: قبلا سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان ادغام و وزارتخانه ورزش و جوانان تشکیل شد که نتیجه نداد و تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه هم نتیجه نخواهد داد بلکه مشکلات میراث فرهنگی بیشتر هم می شود.

هدف جهانگیری از کاندیدا شدن در انتخابات چیست؟