سرنوشت کرار در دستان امیر قلعه نویی

Posted by

هدف ظریف از رفتن به مسکو

ایوب ذوالفقاری در خصوص آخرین وضعیت کرار جاسم بازیکن این تیم، اظهار داشت: در خصوص مسئله کرار و چنین اتفاقاتی مدیریت باشگاه و کادرفنی تصمیم گیرنده نهایی هستند.

هدف ظریف از رفتن به مسکو