اروپا یا قطر مقصد بعدی رضاییان

Posted by

هدیه آستان قدس رضوی به زوج های جوان

رضاییان از قطر پیشنهاد دارد و از دو تیم اروپایی هم پیشنهادات غیررسمی دارد که قطعی نیست و مبلغ آنها هم ناچیز بوده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار است.

هدیه آستان قدس رضوی به زوج های جوان