واکنش روابط عمومى باشگاه پرسپولیس به شایعه کسر امتیاز

Posted by

هرمزگان لرزید

مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: بعضی در ایام عید هم چشم دیدن خوشی مردم را ندارند و در کل از نگرانی و ناراحتی دیگران لذت می‌برند. شاید به همین دلیل خبر دروغین کسر امتیاز از پرسپولیس را منتشر می‌کنند.

هرمزگان لرزید