تندگویی‌هایی که کمرنگ شده

Posted by

هر بازیکنی بیاید باشگاه اعلام می‌کند

گروه سیاسی: از جمله نقدهایی که جریان مخالف دولت به روحانی وارد می‌دانند ادبیات تند او در برابر منتقدان است. با بررسی مصداق هایی که از این ادبیات تند مطرح می‌شود شاهد آن هستیم که بسیار از این مصداق‌ها یا اساسا بیان نشده است یا وقتی در بافت متن اصلی قرار می‌گیرد بر مبنای جملات پیش و پس از آن به هیچ عنوان نمی‌توان آن را توهین یا خطاب به منتقدان دانست اما بر فرض که ادبیات تند رییس جمهور خطاب به منتقدانش باشد هم نکته‌ی قابل ذکر آن است که در ماه‌های اخیر و پس از اجرایی شدن برجام دیگر از آن ادبیات تند خبری نیست و کمتر می‌توان چنان واژگانی را در بین گفته‌های روحانی پیدا کرد. این تغییر محسوس در پیش و پس از برجام را می‌توان نشانه‌ای از آن دانست که علت اصلی خشونت گفتاری موجود در کلام رییس جمهور فشارهای شدیدی بود که در حین مذاکرات به تیم مذاکره کننده و دولت وارد می‌آمد. فشارهایی که شاید بتوان هنگامی که از سوی طرف خارجی مذاکرات باشد آن را طبیعی دانست اما هنگامی که این فشارها از داخل وجود دارد دیگر از حالت طبیعی خارج می‌شود و هر فردی را دچارتنش هایی خواهد کرد. به واقع موقعیت عجیبی است که عده‌ای در تلاش برای رفع تحریم هایی باشند که معیشت مردم را تحت تاثیر مستقیم قرار داده بود و به شکل همزمان جماعتی از داخل به دنبال ضربه زدن به این افراد باشند. قسمت بامزه ماجرا اینجاست که همان افراد و رسانه هایی که به دنبال ضربه زدن به تیم سیاست خارجی همراه رییس جمهور در دوران مذاکرات بوده و همچنان هم هستند و تلاش برای رفع تحریم‌ها را نشانه تسلیم شدن می‌دانند در این روزها که نامه‌ای از سوی متوهمان خارج نشین تغییر رژیم به‌ترامپ برای تحریم ایران منتشر شده است، آن را به اصلاح طلبان منتسب می‌کنند.می‌توان علت اصلی خشونت گفتاری رییس‌جمهور در آن دوران را همین فشارهای از داخل دانست. فشارهایی که در آن منافع ملی هیچ جایگاهی ندارد و همه چیز بر مبنای سیاست بازی‌های کودکانه استوار است. به این معنا که اگر افراد محبوب یک جریان خاص با بیانیه خوانی هایشان در مذاکرات و ماجراجویی هایشان در عرصه بین الملل باعث تنگ‌تر شدن حصار تحریم‌ها شوند نماد مقاومت و ایستادگی هستند و اگر افرادی که از نظر سیاسی همراه این جماعت نیستند با تلاششان موفق به برداشتن تحریم‌ها شده باشند افرادی سازشکار و و فریب خورده دشمن معرفی می‌شوند.همین نوع نگاه به تیم دیپلماسی دولت از سوی جریان هایی در داخل است که گاهی رییس جمهور را که نقشی اساسی در قانع کردن مسئولان برای پذیرش برجام داشته است وادار به تندگویی می‌کند. البته ذکر این نکته ضروری است که مشاوران رییس جمهور روحانی باید این نکته را برای ایشان شرح دهند که بیان تند و تیز سخنی که حق است هم ممکن است به دلیل نوع انعکاس رسانه‌ای که ایجاد می‌کند به ضد خودش تبدیل شود. همواره باید به یاد داشت که صراحت لهجه که گمشده دولت روحانی است لزوما همان تندخویی و درشت‌گویی نیست.

هر بازیکنی بیاید باشگاه اعلام می‌کند