سرقت عجیب در نیوزیلند

Posted by

هزینه‌درمان شوماخر تاکنون‌چقدر شده است

تارنمای روزنامه ‘نیوزیلند هرالد’ به نقل از پلیس نیز اعلام کرد صاحب یک ملک در نزدیکی ‘فوردل’ این سرقت بزرگ را گزارش کرده است.ارزش این بره ها که بین 25 اکتبر و 7 نوامبر (چهارم تا 17 آبان) دزدیده شده اند، 120 هزار دلار نیوزیلند (حدود 84 هزار دلار آمریکا) اعلام شده است.’هری ماتیوز’ رئیس بخش کشاورزی ‘هانگانویی’ نیوزیلند، گفت که این می تواند یکی از بزرگترین دزدی احشام در این کشور باشد. وی گفت هر فردی پشت این سرقت است به احتمال زیاد به شدت سازمان یافته عمل کرده است، چون انتقال یکهزار و 400 گوسفند با چند کامیون و تریلر و در ساعت خوب و بدون سر و صدای زیاد صورت گرفته است.پلیس اعلام کرد تحقیقات در مورد این سرقت و یافتن جزئیات بیشتری از آن در حال انجام است.صاحب گوسفندان که خواسته نامش فاش نشود، اعلام کرد از این سرقت ضرر زیادی به وی و خانواده اش تحمیل شده است.

هزینه‌درمان شوماخر تاکنون‌چقدر شده است