بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟

Posted by

هشتم ربیع‌الاول تعطیل است یا خیر؟

با تصویب هیئت وزیران، شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.
 
به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و یک میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (548ر185ر715ر591ر3) ریال تهاتر می‌شود.

ردیف
اشخاص متقاضی
شرکت دولتی بدهکار
مبلغ مورد تهاتر (ریال)
دستگاه اجرایی
طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی
عنوان

1
10103597356
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
000ر000ر494ر288
سازمان  خصوصی‌سازی
نامه شماره 10813/50
مورخ 26/5/1395

2
10103389006
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
شرکت­ خدمات­ حمایتی کشاورزی
493ر223ر646ر160ر3
سازمان خصوصی‌سازی
 
نامه شماره 12734/50
مورخ 20/6/1395

3
10460051496
شرکت پارس سویچ
شرکت برق منطقه‏ای فارس
000ر000ر700ر13
سازمان­امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی
استان زنجان)
نامه شماره 2078/29/115/ص
مورخ 15/4/1395

شرکت سهامی برق منطقه­ای گیلان
000ر896ر831ر5

شرکت برق منطقه‏ای آذربایجان
009ر007ر823ر4

شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران
919ر730ر376ر1

4
10101279777
شرکت نیرو تراس
شرکت­سهامی برق منطقه­ای­خوزستان
092ر688ر981ر4
سازمان امور مالیاتی کشور
(اداره کل امور مالیاتی
استان فارس)
نامه شماره
 25895975
مورخ 18/5/1395

شرکت سهامی برق منطقه‌ای
سیستان و بلوچستان
920ر784ر418ر2

شرکت برق منطقه‏ای آذربایجان
021ر278ر040ر3

شرکت برق منطقه‏ای اصفهان
967ر248ر059ر6

5
10103727416
شرکت تولید برق پره‌سر مپنا
شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
127ر328ر343ر100
سازمان امور مالیاتی کشور
(اداره کل امور مالیاتی
استان گیلان)
نامه شماره 3101/113/ص
مورخ 6/6/1395

جمع کل
548ر185ر715ر591ر3

 
 
2- شرکت‌های دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
3- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع  الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی  سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (1) این تصویب  نامه اقدام نماید.
4- براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور(موضوع تصویب  نامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 10/5/1395) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت  های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت  های تکلیفی(با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس  جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهادکشاورزی – وزارت نیرو ابلاغ کرد.

هشتم ربیع‌الاول تعطیل است یا خیر؟