اسرائیل بیش از ایران، کره شمالی و سوریه زیر ذره‌بین قرار دارد

Posted by

هشدار به متخلفان پایان نامه‌ها

نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: اسرائیل بیش از ایران، کره شمالی و سوریه زیر ذره‌بین قرار گرفته و این بهت‌آور است.

هشدار به متخلفان پایان نامه‌ها