چگونگی مراقبت از پوست در فصل بهار

Posted by

هشدار عمان نسبت به اتخاذ مواضع ضد ایرانی در نشست سران عرب

فصل بهار با شروع گرم شدن هوا و افزایش تابش نور خورشید با وجود فواید بسیار می‌تواند اثرات منفی و مضری هم بر روی پوست داشته باشد. مهم‌ترین دلیل این آسیب‌ها، زمان بیشتری است که در خارج از خانه گذرانده می‌شود.

هشدار عمان نسبت به اتخاذ مواضع ضد ایرانی در نشست سران عرب