۲ میلیون شغل خانگی در آستانه نابودی

Posted by

هشدار نسبت به هسته‌های خفته داعش

رئیس اتحادیه تولید کنندگان وبافندگان فرش استان اردبیل گفت: اگر تبلیغات مؤثری در حوزه شناسایی فرش دستباف و مضرات فرش ماشینی در جامعه نشود، شغل 2 میلیون ایرانی که در قالیبافی مشغول به کارند، به خطر می افتد.

هشدار نسبت به هسته‌های خفته داعش