پاسخ موشکی یمن به عربستان

Posted by

هشدار هواشناسی برای سیزده بدر

یگان موشکی ارتش یمن با سه موشک پایگاه ملک خالد در منطقه «خمیس مشیط» در «عسیره» را هدف قرار داده است.

هشدار هواشناسی برای سیزده بدر