یک زن حریم امنیتی کاخ سفید را شکست

Posted by

هشدار هواشناسی در مورد احتمال وقوع سیل

پلیس آمریکا یک زن را که روز دوشنبه از نرده های مقابل کاخ سفید بالا رفته بود دستگیر کرد.

هشدار هواشناسی در مورد احتمال وقوع سیل