کنایه وزیر خارجه عراق به سران اتحادیه عرب

Posted by

هشدار هواشناسی/ شمال سرد می شود

الجعفری به کشورهای عربی گفت: صدایتان را به گوش عراق برسانید تا صدای شما از طریق داعشی‌ها که از کشورهایتان آمده‌اند شنیده نشود.

هشدار هواشناسی/ شمال سرد می شود