واکنش بهداد سلیمی به شکسته‌شدن رکوردش

Posted by

هفتمین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی تشکیل شد

بهداد سلیمی معتقد است، رکوردها همیشه در حال تغییر هستند و یک روز توسط وزنه برداران دیگر جابجا خواهند شد. سلیمی ادامه داد: با شکسته شدن رکوردم انگیزه زیادی برای ارتقاء مجدد رکورد دسته فوق سنگین وزن دنیا دارم و تمریناتم را تا رسیدن به هدفم دنبال خواهم کرد.

هفتمین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی تشکیل شد