آخرین وضعیت جاده های کشور

Posted by

هلاکت شمار زیادی از تروریست ها در سوریه

در اکثر محورهای استان اردبیل، ارتفاعات محور کرج_چالوس، قزوین_رشت، محدوده های سه راهی نیکویه و گردنه کوهین و خراسان رضوی مشهد_باغچه با مه گرفتگی و کاهش دید همراه است.

هلاکت شمار زیادی از تروریست ها در سوریه