کدام کشورها بیشترین زندانیان را دارند؟

Posted by

هلاکت 26 تن از مزدوران سعودی در حمله موشکی در صنعا

کشور آمریکا و جمهوری سان مارینو به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد زندانی در جهان هستند.

هلاکت 26 تن از مزدوران سعودی در حمله موشکی در صنعا