یعلون هم داعش را رسوا کرد!!

Posted by

همسر عارف لرستانی: قصور پزشکی را تکذیب می‌کنم

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، سیاست نتانیاهو و وزیر جنگ کنونی این رژیم در قبال سوریه را به باد انتقاد گرفت.

همسر عارف لرستانی: قصور پزشکی را تکذیب می‌کنم