ربیع خواه جای خالی کمال را پر کرد

Posted by

همه اظهارنظرهای سیاسی «مهران مدیری»

محسن ربیع خواه در دیدا مقابل لخویا نشان داد می تواند به عنوان مهره ای قابل اتکا برای پرسپولیس در پست هافبک دفاعی باشد و بدین ترتیب خیال مربیان این تیم را برای پوشش این پست راحت کند، بازیکنی که در نبود کامیابی نیا نگذاشت آب در دل هواداران پرسپولیس تکان بخورد.

همه اظهارنظرهای سیاسی «مهران مدیری»