ارتش سوریه 2 روستای دیگر در ریف شرقی حمص را آزاد کرد

Posted by

همه پرسپولیسی به جز منصور و منصوریان

ارتش سوریه با کمک نیروهای متحد خود دو روستای دیگر را در شرق استان حمص آزاد کرد تا دامنه آزادسازی شرق استان حمص همچنان وسیع‌تر شود.

همه پرسپولیسی به جز منصور و منصوریان