مظنه قیمت ویلاهای لوکس در تهران

Posted by

همکاری ارتش سوریه و عراق در نوار مرزی افزایش می یابد

یک ویلای 380 متری واقع در منطقه کن تنها یک میلیارد و 350 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.

همکاری ارتش سوریه و عراق در نوار مرزی افزایش می یابد