اعزام دومین گروه از کاروان تیم ملی امشب به تایلند

Posted by

هنوز اطلاعات کافی درباره حمله شیمیایی سوریه در دست نیست

دومین گروه از کاروان تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشورمان امشب به تایلند محل برگزاری مسابقات جهانی اعزام می شوند.

هنوز اطلاعات کافی درباره حمله شیمیایی سوریه در دست نیست