گفت‌وگوی دوجانبه هیأت‌های ایران و انگلیس در وین

Posted by

هواداران استقلال خواستار حضور بازیکن اخراجی پرسپولیس شدند!

هیأت ایرانی شرکت کننده در هفتمین نشست کمیسیون مشترک برجام، با هیأت انگلیسی حاضر در این نشست به صورت دوجانبه در وین به گفت‌وگو پرداخت.

هواداران استقلال خواستار حضور بازیکن اخراجی پرسپولیس شدند!