بازتاب گسترده نامزدی احمدی نژاد در رسانه‌های خارجی

Posted by

هواداران پرسپولیس چقدر پول به حساب باشگاه واریز کرده‌اند؟

نشریه هیل آمریکا نیز با تیتر “احمدی نژاد بر خلاف نصیحت رهبر عالی ایران نامزد ریاست جمهوری شد” نوشت: محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مردم کشورش را شوکه کرد؛ مسأله ای که با نادیده گرفتن توصیه رهبر عالی ایران انجام شد.

هواداران پرسپولیس چقدر پول به حساب باشگاه واریز کرده‌اند؟