آمریکا مواضعش را در قبال ایران تغییر دهد

Posted by

هواپیماهای عراقی خواستار خروج مردم از موصل شدند

زنگنه گفت: من فکر می‌کنم که سیاست دولت آمریکا مخالف (منافع) شرکت‌های تولید نفت آمریکا است.

هواپیماهای عراقی خواستار خروج مردم از موصل شدند