واکنش ظریف به حضور منافقین در فرانسه

Posted by

هیچ‌گونه مشکل خاصی در سفر حج وجود ندارد

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه سابقه تروریستی منافقین برای کسی پوشیده نیست، تصریح می‌کند که همه دولت‌های منطقه و دولت‌های اروپایی نسبت به سوابق این گروه آگاه هستند.

هیچ‌گونه مشکل خاصی در سفر حج وجود ندارد