پیش بینی نامزد احتمالی ریاست جمهوری درباره آینده آمریکا

Posted by

واردات سه میلیاردی کالسکه بچه؟+ جدول

حاجی بابایی گفت: فریاد امروز ترامپ و سردمداران آمریکا و استکبار در دنیا به سبب این است که پایه‌های حکومت آمریکا را در حال تزلزل می بیند و حرکت این دولت را رو به سقوط و نابودی می‌بینند.

واردات سه میلیاردی کالسکه بچه؟+ جدول