بی اشتهایی را جدی بگیرید

Posted by

«وارونه» روی صحنه می رود

بیماری سلیاک یک اختلال گوارشی است که روده فرد بیمار قادر به تحمل گلوتن، ماده موجود در گندم، جو و چاودار نیست.

«وارونه» روی صحنه می رود