لزوم پرهیز از تماس توئیتری

Posted by

واشنگتن: بسیار نگران نفود ایران در سوریه هستیم

وزیر خارجه آلمان با انتقاد از روابط جاری میان کشورش و واشنگتن، نسبت به بهبود این روابط در آینده ابراز امیدواری کرد.

واشنگتن: بسیار نگران نفود ایران در سوریه هستیم