توقع بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از برجام برآورده نشد

Posted by

واکنش آلمان به سخنان ترامپ در مورد مدیون بودن برلین به ناتو

نماینده مردم لارستان در مجلس گفت: پس از برجام توقع این بود که در قبال امتیازات داده شده از سوی ایران به طرف غربی، شرایط اقتصادی کشور ارتقای چشم‌گیری یابد که این توقع برآورده نشد. جعفرپور، دولت را در زمینه کنترل تورم نسبتاً موفق خواند و گفت:‌ دولت توانست تورم لجام‌گسیخته را مهار کرده و آن را تک‌رقمی کند.

واکنش آلمان به سخنان ترامپ در مورد مدیون بودن برلین به ناتو