دستگاه قضایی به وظیفه خود در قبال تخلفات عمل نماید

Posted by

واکنش آمریکا به انفجار خونین امروز در کابل

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در بیانیه‌ای تأکید کرد که تأیید صحت انتخابات توسط شورای محترم نگهبان دیگر هیچ جای اما و اگری باقی نمی‏‌گذارد.

واکنش آمریکا به انفجار خونین امروز در کابل